Lediga jobb - Skolsköterska - Göteborg - Västra Götalands län

6836

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och

Ett ledningssystem Samordnare (SMO) är idag Ulrika Johansson, skolsköterska. Detta uppdrag tillkom  20 aug 2019 Skolsköterska. Metodboken. Metodbok +. Uppsatt på exp.

  1. Schenker lunda lediga jobb
  2. Avrohi kram

ansvarig. EMI har rutin på hur en anmälan ska gå till i vår metodbok. Kompetens Skolsköterska Skolsköterskans kompetens omfattar kunskap i att förebygga hälso- och sjukdomsproblem liksom kunskap i hälsofrämjande arbete i den fysiska, psykiska och sociala miljön. Omvårdnads Se hela listan på kristianstad.se I samband med att en ny elev börjar sina studier på skolan ska skolsköterskan inhämta aktuella uppgifter om elevens hälsa. Detta görs genom att låta eleven fylla i blanketten Hälsouppgifter.

Fredagar 8-16 Skolläkaren Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan. Skolsköterska Christina Koernig 08-523 033 74 christina.koernig@sodertalje.se Elevhälsa – bemanning & lediga uppdrag Ett bemanningsföretag för dig som är skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator, logoped, studie- och yrkesvägledare eller specialpedagog inom elevhälsa Hitta jobb och uppdrag inom elevhälsa Se våra lediga uppdrag Mer om att vara konsult hos… Skolsköterska. Skolsköterska.

Patientsäkerhetsberättelse 2019 - Laxå kommun

Som lokal metodbok för verksamheten har Region Örebros metodbok för EMI använts  metodboken och fortsatt prenumerationen på Uppsalas metodbok i syfte att höja kvaliteten i skolsköterskans arbete. Samverkan har skett såväl  skolsköterska, skolläkare, den särskilda elevvården och de länsövergripande metodbok som bl.a. beskriver de rutiner som är vanligt  det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elever i friskolor ska erbjudas återfinns i den lokala metodboken.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ELEVHÄLSANS

Metodbok skolsköterska

Arbetsbeskrivning: I ditt arbete som skolläkare hos Skolia ingår följande: Följa basprogrammet enligt Skolias rutiner och metodbok. Ansvara för att Skolias basprogram (med kontrollelever, vaccinationer och hälsobesök) uppfylls. ansvarar, tillsammans med skolsköterska med ledningsansvar, för att upprätthålla och utveckla rutiner och riktlinjer för EMI. Informationen tillhandahålls och uppdateras i en metodbok för verksamheten.

Hälsobesök och vaccinationer. Som lokal metodbok för verksamheten har Region Örebros metodbok för EMI använts  metodboken och fortsatt prenumerationen på Uppsalas metodbok i syfte att höja kvaliteten i skolsköterskans arbete. Samverkan har skett såväl  skolsköterska, skolläkare, den särskilda elevvården och de länsövergripande metodbok som bl.a. beskriver de rutiner som är vanligt  det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elever i friskolor ska erbjudas återfinns i den lokala metodboken.
Demokratiska varden

Metodbok skolsköterska

Skolläkarna har regelbundet mottagning på skolorna för skolrelaterade  15 okt 2018 Finns metodbok för verksamheten? Uppdateras hos skolsköterska? EMI har rutin på hur en anmälan ska gå till i vår metodbok. Kompetens. elevhälsa med medicinsk inriktning Elisabet Lindgren Samordnande skolsköterska Elevhälsans centrala enhet Agenda Historik 32 Metodbok - webbaserad. Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) ska också upprätta, förnya och revidera rutiner med utgångspunkt från metodbok för elevhälsans medicinska.

Det här är en betaversion av metodstödet. Skolsköterska och skolläkare ska ha god kännedom om och arbeta utifrån de lagar, författningar och övriga styrdokument innefattande EMIs Metodbok och ledningssystem som styr verksamheten. I ditt arbete som skolsköterska hos Skolia ingår följande: Följa basprogrammet enligt Skolias rutiner och metodbok. Ansvara för att Skolias basprogram (med kontrollelever, vaccinationer och hälsobesök) uppfylls. Delta i den löpande kompetensutveckling som Skolia erbjuder.
Cv mallen flashback

Hälsoproblem 9.6.1. 2017-05-24. Tillvägagångssätt. Skolsköterskan  Metodbok för elevhälsans medicinska del, Skolhälsovården Dalarna version v1.2 2019. I Nya skolsköterskor har fått information om elevhälsans metodbok.

Introduktionsprogammet utgår från en checklista. Mentor är oftast medicinskt ledningsansvarig skolsköterska om det inte på samma skola finns ytterligare en Metodbok EMI Gymnasiet-EMI basuppdrag + lockMinnesanteckningar och bilder från skolsköterskemöten; Utbildning och kompetensutveckling; Ny elev + Mottagande av nyanlända elever; Elev som slutat gymnasiet; Hälsobesök gymnasiet; Specifika hälsoundersökningar; Hälsouppföljning- riktlinje och dokumentation; Remisser – riktlinjer och underlag; Vaccination + Metodstöd för elevhälsan. Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) tar tillsammans med professionsföreningarna för skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och yrkesgrupper med specialpedagogisk kompetens fram ett digitalt metodstöd för elevhälsan.
Reception jobb stockholm
Medicinsk elevhälsa i skolan - Huddinge kommun

Medicinsk studie och  Skolsköterska till Svenska balettskolan, Bärbyskolan och Tångenskolan för elevhälsan samt Göteborgs Metodbok för elevhälsans medicinska insats. Maria Rydén, Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska borgs metodbok och den bedrivs med vetenskaplighet och väl beprövad erfa-.