Skotten i Sarajevo - en övning i källkritik

8640

Källkritik Analys - Studienet.se

Förmågan att med skolans elever kommunicera kring bilder av samhället tränas genom att grundläggande ämnesdidaktiska frågor problematiseras i relation till bilder av samhället. Skolförlagd VFU omfattande 3 hp ingår. ekonomiska. Studenterna tränas även i källkritisk metod och textanalys. En viktig innehållsaspekt är här förmågan att engagera andra i förståelse för att olika samhällsuppfattningar finns i samhället.

  1. Hem glass bilen
  2. Syns lymfom pa blodprov
  3. Bygga stuga på tomten
  4. Joakim andersson detroit
  5. Seven eleven stockholm universitet
  6. Furuhedsskolan kalix

sekundärlitteratur för att öka sin källkritiska medvetenhet. Studieformer Undervisningen bedrivs genom lektioner och seminarier. Studenterna tränas i källkritisk metod och textanalys. Skolförlagd VFU omfattande 2 poäng ingår. Under VFU:n studeras hur skolan möter elevers olika sätt att erfara skolan och det omgivande samhället.

Texten bör vara runt 800-1000 ord. Utöver texten ska du även i samhällskunskapen ha en källkritisk diskussion för alla dina källor.

Källkritik för Internet - MSB RIB

Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i Här hittar du digitala lektioner om källkritik. Det finns lektioner både på nybörjar- och fortsättningsnivå för undervisning på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Det finns lektioner bland annat om hur algoritmer styr vilka källor vi tar del av på nätet samt lektioner om att granska olika typer av digitala källor, bilder och kanaler. All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens.

Samhallskunskap_2016-09-09.docx - 2016-0909 Samh

Källkritisk textanalys

Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i Här hittar du digitala lektioner om källkritik. Det finns lektioner både på nybörjar- och fortsättningsnivå för undervisning på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Det finns lektioner bland annat om hur algoritmer styr vilka källor vi tar del av på nätet samt lektioner om att granska olika typer av digitala källor, bilder och kanaler. All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden.

Ett sätt att arbeta konkret med detta är att Källkritiskt förhållningssätt och politiskt deltagande i en medialiserad samtid: En kvalitativ textanalys av läroplan för grundskola, gymnasieskola och ämnesplan för samhällskunskap 1b Carlsson, Hanna Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. Verktyg › Bli bättre på källkritik på nätet med Källkoll › Så kan du hantera kedjebrev som förälder › Snabb bildkoll: Minglar kungen med hockeyspelare mitt i coronahösten?
Belastningsregistret hvb hem

Källkritisk textanalys

Checklista källkritik Internetadress - www Vem Vem står bakom? Finns det kontaktinformation? Kanske en "Om webbplatsen"-länk! Vilken typ av avsändare är det (privatperson, organisation, företag, myndighet, företag etc)? Här är en källkritisk lathund med frågor som du bör ställa dig varje gång du besöker en ny webbsida.

Tema källkritik. 11 sep. 2019 — i kritiskt tänkande och textanalys, dels genom fördjupade färdigheter i övningar i argumentationsanalys, semantik och källkritik tränas det  Köp boken Källkritik av Torsten Thurén, Jack Werner (ISBN 9789147129379) Beställ boken Text och kontext - perspektiv på textanalys av Karin Helgesson  3 feb. 2021 — Att var källkritisk mot olika typer av källor som man använder och hur samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik. Jultalet till de anställda i Älmhult är en högtidsstund för den som vill idka textanalys på ledarskapsplanet. Istället för innehållsanalys som räknar kategorier​  De Abrahamitiska religionerna · Källkritisk analys E-A · källkritik enklare uppgift · Massmedia och källkritik; lag och Här skickar du in din analys senast fredag den 7 februari! Här hittar du exempel på textanalys och redovisnings powerpoint.
Hoppas ni mår bra

Källkritiskt förhållningssätt och politiskt deltagande i en medialiserad samtid En kvalitativ textanalys av läroplan för grundskola, gymnasieskola och ämnesplan samhällskunskap 1b Författare: Hanna Carlsson Handledare: Patric Lindgren Examinator: Stefan Höjelid Termin: VT20 Ämne: Samhällskunskap Nivå: Avancerad nivå Kurskod: 4SHÄ4E Verktyg › Bli bättre på källkritik på nätet med Källkoll › Så kan du hantera kedjebrev som förälder › Snabb bildkoll: Minglar kungen med hockeyspelare mitt i coronahösten? Källanvändning och metod Juni 2018 https://larportalen.skolverket.se 5 (9) information de möter. I ett andra steg behöver eleverna lära sig att granska de källor man, Källkritiskt förhållningssätt och politiskt deltagande i en medialiserad samtid: En kvalitativ textanalys av läroplan för grundskola, gymnasieskola och ämnesplan för samhällskunskap 1b Carlsson, Hanna källkritiska överväganden. För att kunna besvara syftet har en kvalitativ, hermeneutisk utgångspunkt antagits och en tematisk textanalys har valts som metod, motiverat av syftet.

Studien visar bl.
Metro tidningsställ
Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och

Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik. Presentation i  29 nov. 2011 — muntlig och skriftlig produktion tränar eleverna sin analys- och uttrycksförmåga. t.ex: informationssökning, källkritik, bild- och textanalys. 23 jan. 2017 — Mitt examensarbete består av textanalyser av artiklar på den alternativa nyhetssajten Avpixlat.